HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

1995 BENZ SL500

title
古董開篷單門跑車、一首、電動軟篷、電皮座、罕有極靚、內外新、見車包合
$ 69,000
廣告編號
21073
刊登日期
10/03/2017
更新日期
03/01/2018
1,850
吳奇龍
91393824
91393824
91393824