HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2008 MITSUBISHI FUSO

私讓 剛驗車 無死期 即買即用
$ 268,000
廣告編號
21989
刊登日期
19/11/2017
更新日期
19/11/2017
974
吳小姐
91284925