HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2007 BMW 325i 325i

title
07年製、行貨、玻璃天窗、多功能軑盤、+/-波、電皮座、安全氣袋、泊車感應、全車內外立立靚、見車包合
$ 63,000
相關:
廣告編號
22050
刊登日期
01/12/2017
更新日期
24/05/2018
937
吳奇龍
91393824
91393824
91393824