HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2015 TESLA S70D S70D

全輪驅動 永久免費Supercharger充電 原廠Black塗層 19 吋車輪 可開啟式全景天窗 豪華內裝 高級黑色座椅 深調梣木 高級中控台
$ 500,000
廣告編號
22886
刊登日期
12/08/2018
更新日期
26/08/2018
820
kent
62389666
62389666