HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 灣仔尚翹峰 Zenith

993 更新日期 03/11/2017 
售價
$0
租金
$4,200
灣仔皇后大道東,尚翹峰.車位No 41,易泊,二分鐘MTR,方便。
Mr lo
90939993
90939993