HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2006 BENZ E350 AVANTGARDE

title

BENZ E350 3498cc (司機除外,可載4人)
私人轉讓,半山羅便臣道 睇車
由新車落地直至現在,一直由家人及我擁有,牌簿顯示2首
右邊車尾有少許 hi 花
行左大約70,000  km
牌費已經交到 2019-08-05
新淨,假日車
$ 29,000
廣告編號
23253
刊登日期
14/01/2019
更新日期
27/01/2019
353
Chris
96495943
96495943