HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2006 BENZ C200K

title
尾期、機件正常、無需修理、即買即用、牌費到10/19、直板任驗、官塘看車
$ 30,000
相關:
廣告編號
23272
刊登日期
21/01/2019
更新日期
21/01/2019
602