HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2013 BMW 520i F10

14年首次登記,39000km, 原廠保養,泊有蓋車位,牌費到明年六月
$ 0
相關:
廣告編號
23616
刊登日期
23/12/2019
更新日期
23/12/2019
147
Chris
90360815