HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

2008 MAZDA Mazda 5

title
行貨、手動雙趟門、 5前速+/-波 、前後冷氣 、保養佳、內外企理、合工程及家庭經濟代步、92000km、1首車
$ 19,800
廣告編號
23631
刊登日期
08/01/2020
更新日期
08/01/2020
82