HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 九龍塘又一村 Tat Chee Avenue

798 更新日期 14/02/2019 
售價
$0
租金
$2,200
海棠路平車位出租 只限細車
劉小姐
90206291