HKCarsDB.com - 香港二手車資料庫 免費刊登二手車廣告 買車 賣車 HKCarsDB 幫到你

會員登記 登入

車位租售 - 跑馬地誠和閣 Sherwood Court

184 更新日期 30/09/2019 
售價
$0
租金
$4,300
誠和閣跑馬地桂成里12號 車位 2樓62號 有蓋車位,方便易泊罕有放租, 聯絡25743984
鄭生
25743984